มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด

10 มหาวิทยาลัยบูรพา ม.บู แตกหน่อมาจาก มศว และพัฒนาไปไกลเกินกว่าจะเป็นแค่วิทยาเขต บูรพาปัจจุบันเปิดสอนในทุกสาขา ด้วยที่ตั้งไม่ไกลจากเมืองตากอากาศชายทะเลระดับโลกและการเดินทางที่ไม่ไกลจา กรุงเทพฯ ม.บูจึงเป็นที่นิยม 1 ใน 10 ของ มหาวิทยาลัยของไทย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้รับการขนานนามในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันออก“ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ ศูนย์กลางการศึกษาทางทิศทักษิณ มหาวิทยาลัย ที่เคยมีผลงานวิจัยในระดับเอเชีย จนถูกจัดให้อยู่ใน มหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของไทยในหลายปีก่อน มอ ในปัจจุบันได้พัฒนาในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางแห่งภาคใต้” 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยดินแดง แห่งแรกของภาคอิสาน กับการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของชาวตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ในต่างจังหวัดแห่งแรกของไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของทางภาคเหนือ ด้วย ด้วยบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มช จึงถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาขั้นสูงของทางภาคเหนือในฐานะ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือ” 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย ที่แตกหน่อวิทยาเขตมากมายจน กลายเป็นมหาวิทยาลัยอีกกว่า 3 แห่ง มศว ในปัจจุบันเป็น …

Read more »